Referencie

My v ÁMOS Vision sme radi v dobrej spoločnosti. Naše úspechy meriame predovšetkým školami a organizáciami, ktoré si získali našu dôveru. Tá je pre nás základným predpokladom dobrého partnerstva.

 

ČO O NÁS HOVORIA?

 

PaedDr. Peter Zlevský, riaditeľ školy 
Základná škola Golianova, Banská Bystrica 

„Infopanel Ámos je inovatívny a praktický spôsob, ako poskytnúť informácie našim žiakom a učiteľom. Jeho prepracovaný dizajn a intuitívne ovládanie umožňujú ľahké zdieľanie informácií o udalostiach, správach alebo akýchkoľvek dôležitých informáciách. Jeho multifunkčnosť znamená, že sa hodí pre rôzne kontexty - od školských priestorov po firemné, verejné prostredia. Žiaci si ho obľúbili nielen pre jeho schopnosť poskytovať informácie o udalostiach a aktivitách, ale aj pre jeho hrateľné funkcie a možnosť rozšíriť si obzor v rámci vzdelávacieho obsahu. S intuitívnym ovládaním a farebným displejom ponúka žiakom zábavu a vzdelávanie zároveň. 

S jeho schopnosťou prispôsobiť sa potrebám užívateľa a súčasným trendom v digitálnom komunikovaní sa stal neoceniteľným nástrojom pre našu základnú školu. “

JUDr. Roman Török​​​​​, vedúci bezpečnosti cestnej premávky
BECEP

„ÁMOSky sú ideálnym prostriedkom na zdieľanie dôležitých informácií pre žiakov a študentov priamo v prostredí školy. Sme preto veľmi radi, že aj informácie o bezpečnosti cestnej premávky dokážeme prostredníctvom ÁMOSiek efektívne sprostredkovať mladým ľudom, podporovať ich informovanosť a nepriamo tým pozitívne vplývať na zvyšovanie bezpečnosti na našich cestách. Veríme, že informačné panely od ÁMOS vision budú na slovenských školách rovnako populárne ako sú na tých českých.“ 

 

PaedDr. Zuzana Juráneková, MBA, odborná poradkyňa 
IPčko

„IPčko stojí pri ľuďoch, keď potrebujú psychologickú pomoc a podporu. Našim cieľom je, aby bola pomoc nonstop dostupná, anonymná, bezplatná a vedelo o nej čo najviac ľudí. Pri plnení tohto cieľa využívame a prepájame najnovšie psychologické poznatky s modernými technológiami, a preto sme veľmi radi, že k takémuto spojeniu došlo aj prostredníctvom ÁMOSiek, ktoré informáciu o pomoci rozšíria atraktívnym spôsobom do škôl medzi mladých ľudí. POMOC EXISTUJE a vieme ju takto spoločne šíriť.“

Mgr. Tatiana Ivanič Rybanská, výkonná riaditeľka, štatutárny zástupca​​​​​
Linka detskej istoty
„Linka detskej istoty nadviazala v roku 2024 spoluprácu s ÁMOS vision – MODERNÍ DIGITÁLNÍ INFOCENTRUM, ktoré prevádzkuje sieť informačných panelov “ÁMOSKY” na základných a stredných školách. Tento inovatívny projekt nás okamžite nadchol a neváhali sme sa doň zapojiť. Veríme, že práve kombinácia edukatívnych a informačných videí so zábavnými aktivitami, či súťažami atď., ponúkaná prostredníctvom moderných informačných panelov “ÁMOSKY”, osloví a zaujme deti, mládež i pedagogických pracovníkov a môže byť pre školy prínosom.  

Myslíme si, že je užitočné, aby sa žiaci, študenti i pedagogickí pracovníci mali možnosť dostať napr. aj k informáciám o rôznych bezplatných podporných a poradenských službách, ktoré sú im k dispozícii, ako i o ďalších celoslovenských aktivitách a podujatiach pre deti a mládež. 

Ceníme si profesionálny, kreatívny a ľudský prístup zástupcov ÁMOS vision a tešíme sa, že prvá  “ÁMOSKA” – ktorá obsahuje aj informácie o službách, ktoré poskytuje Linka detskej istoty – je k dispozícii deťom a pedagogickým pracovníkom už aj na ZŠ v Banskej Bystrici. Veríme, že “ÁMOSIEK” bude na Slovensku čoskoro oveľa viac.​“

 

Mgr. Hana Váchová, riaditeľka
ZŠ a MŠ Mladá Vožice

„ÁMOS nabízí mimo integraci školních systémů také řadu zábavných aktivit a možnost vyhledání potřebných informací a objevování nových poznatků. Trendy design zároveň obohacuje interiér školy. Není divu, že se před panelem stále střídají skupinky žáků!

Ing. Monika Hrubešová, riaditeľka,
SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby, Praha

„ÁMOS vision je skvělý systém, který nám umožňuje rychlou komunikaci ve škole i k veřejnosti, šetří čas i životní prostředí. Oceňujeme jeho přínos v oblasti osvěty a dalšího vzdělávání, které se studentům prezentuje nenásilnou a atraktivní formou.“

 

Mgr. Robert Duda, zástupca riaditeľa 
Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín

„Je to opravdu skvělý informátor, žáci i učitelé si velmi snadno zjistí svůj rozvrh, suplování, jídelníček nebo také odjezd autobusu, vlaku domů. Oceňujeme také možnost umístění fotografií a videí ze školních akcí do galerie nebo spodní smyčky. Metodik prevence také chválí promyšlená preventivní videa.

Mgr. Alena Horáková, riaditeľka
ZŠ Ostrožská, Nová Ves

„Jsme velmi spokojeni nejen se samotným zařízením, které žáci začali využívat okamžitě. Způsob ovládání je velmi intuitivní, pro žáky je to nástroj, který dobře znají a rádi s ním pracují.

 

Partneri

 

Že si školy ÁMOS zamilovali nie je náhoda.

Pridajte sa tiež!

Chcete sa na čokoľvek opýtať? Váhate, či sa k vám do školy ÁMOS bude hodiť?
Zanechajte nám správu a my vám obratom odpovieme.
A pokiaľ nechcete písať, stačí nám zavolať na +420 724 70 50 60.