Centrum Locika

Pomoc pro děti ohrožené domácím násilím.

CÍLE PRÁCE S KLIENTY Centra LOCIKA:

Zastavit násilí v rodině
Pomoci dítěti vyrovnat se s dopady násilí (snížit míru traumatizace)
Pomoci oběma rodičům vyrovnat se s dopady násilí a podpořit jejich rodičovské kompetence
Snížit riziko přenosu násilného chování do další generace
Prevence dalšího poškozování dítěte v jednání s institucemi

Zobraziť web