SPOLUPRÁCA BECEP S ÁMOS VISION

Sme hrdí na novú spoluprácu s projektom BECEP

Skratka BECEP znamená BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY. Ide o samostatné oddelenie, ktoré patrí do pôsobnosti Ministerstva dopravy SR. Súčasne plní úlohu národného koordinátora pre zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky v SR.

Sme veľmi radi, že sa nám podarilo nadviazať spoluprácu s týmto výnimočným partnerom a veríme, že prinesieme do škôl na Slovensku veľa zaujímavých a preventívnych spotov. Dopravná výchova detí je pre nás veľmi dôležitá a myslíme si, že je potrebné ju ďalej pripomínať. BECEP nám v tom pomôže.

Máme aj peknú referenciu od vedúceho oddelenia BECEP Romana Töröka: „ÁMOSky sú ideálnym prostriedkom na zdieľanie dôležitých informácií pre žiakov a študentov priamo v prostredí školy. Sme preto veľmi radi, že aj informácie o bezpečnosti cestnej premávky dokážeme prostredníctvom ÁMOSiek efektívne sprostredkovať mladým ľudom, podporovať ich informovanosť a nepriamo tým pozitívne vplývať na zvyšovanie bezpečnosti na našich cestách. Veríme, že informačné panely od ÁMOS vision budú na slovenských školách rovnako populárne ako sú na tých českých.“

Vložené Od