SOCIÁLNY DOM ANTIC N.O., BARDEJOV

ÁMOS vision v zariadenie pre seniorov

ÁMOS vision sa na Slovensku rozširuje nielen v školách, ale aj v zariadenie pre seniorov. Panel je novo nainštalovaný v Sociálny dom ANTIC n.o.. Tento sociálny dom sa nachádza v Bardejove a bol založený v roku 2016. Hlavnou víziou zariadenia bolo otvoriť moderný, nadštandardný domov pre seniorov a iné osoby, ktoré potrebujú celodennú starostlivosť. Sme veľmi radi, že teraz budeme poskytovať moderný, vzdelávací a aktivizujúci prvok v domácnosti aj my prostredníctvom panelu ÁMOS vision.

Fotografie inštalácie si môžete pozrieť tu.

Vložené Od