Linka detskej istoty na ÁMOSkách

Linka detskej istoty nadviazala v roku 2024 spoluprácu s ÁMOS vision – MODERNÍ DIGITÁLNÍ INFOCENTRUM, ktoré prevádzkuje sieť informačných panelov “ÁMOSKY” na základných a stredných školách.

„Tento inovatívny projekt nás okamžite nadchol a neváhali sme sa doň zapojiť. Veríme, že práve kombinácia edukatívnych a informačných videí so zábavnými aktivitami, či súťažami atď., ponúkaná prostredníctvom moderných informačných panelov “ÁMOSKY”, osloví a zaujme deti, mládež i pedagogických pracovníkov a môže byť pre školy prínosom.

Myslíme si, že je užitočné, aby sa žiaci, študenti i pedagogickí pracovníci mali možnosť dostať napr. aj k informáciám o rôznych bezplatných podporných a poradenských službách, ktoré sú im k dispozícii, ako i o ďalších celoslovenských aktivitách a podujatiach pre deti a mládež.

Ceníme si profesionálny, kreatívny a ľudský prístup zástupcov ÁMOS vision a tešíme sa, že prvá  “ÁMOSKA” – ktorá obsahuje aj informácie o službách, ktoré poskytuje Linka detskej istoty – je k dispozícii deťom a pedagogickým pracovníkom už aj na ZŠ v Banskej Bystrici. Veríme, že “ÁMOSIEK” bude na Slovensku čoskoro oveľa viac.“

Mgr. Tatiana Ivanič Rybanská
Výkonná riaditeľka, štatutárny zástupca

Linka detskej istoty

Vložené Od